2H Endüstriyel Yağlar
Saf Kesme Yağları

1. SENKLUBE CUT-LUB EP 1
2. SENKLUBE CUT-LUB EP 2
3. SENKLUBE CUT-LUB EP X
4. SENKLUBE CUT-LUB CX 790