Zincir Yağlar
2H Endüstriyel Yağlar
Zincir Yağlar

SENKLUBE CHAIN OIL 32 …. 680 CST
SENKLUBE CHAIN SHC 32 …. 4600 CST
SENKLUBE CHAIN OIL PGE 150 …. 680 CST
SENKLUBE CHAIN OIL ES 32 …. 4600 CST